turistaútvonalak

Istenszéke túraútvonalai

 

Megközelítési lehetőségei Dédabisztráról:
1. Gerincút – kék sáv jelzés
2. Utas-pataki út – kék háromszög jelzés
3. Hídas-pataki út – kék pont jelzés

Istenszeke terkep, kattints!

1. Gerincút: kék sávjelzés vezet fel, a falu végéről induló változata jól követhető. Dédabisztráról két kiindulási pontja van: a. A falu felső (keleti) végéből
b. A falu központja közeléből
a. Dédabisztra keleti (felső) végéből a helységnévtábla mellől egy észak felé kanyargó talajút mentén vezet a jelzés. Utunk egy kis patak bal partját követve bemegy az erdőbe és egyre keskenyebb ösvénnyé alakul át. Az ösvény keresztezi a patakot, majd meredeken felkanyarog a pataktól nyugatra magasló gerincre. Útvonalunk ennél a pontnál találkozik a másik (b) változattal.
b. Dédabisztra központjából a falun kelet felé indulva a főút mellett kiépült nagy parkolóval rendelkező vendéglő előtt 100-150 méterrel kerítések közt keskeny utcácska tér a hegy felé. Ezen a falu fölötti mezőre érünk, ahonnan egy hatalmas szikla mellett vezet tovább az ösvény. A sziklára kilépve jó kilátás nyílik a Maros völgyére Szászrégen irányába, a Maros szorosának bejáratára s a szorost övező Kelemen- és Görgényi-havasok gerinceire.
Fennebb páfrányokkal benőtt meredek oldalon kanyarog a kopott, már alig felfedezhető kék sáv jelzéses ösvény, mely aztán kivezet a Medvés-tető déli hegylábára, ahol nemsokára csatlakozik a jobboldali völgyből feljövő felújított kék sáv jelzés.
a és b. A két út közös szakasza
Ettől a ponttól a jelzések jól kivehető ösvényen folytatódnak a Medvés-tető hosszú, hullámzó magasságú gerincét követve, amíg az Istenszéke nyergének egyre jobban be-erdősödő tisztásán találkozik a balról, a Bisztra-patak völgyéből feljövő Utas-pataki útvonal kék háromszög jelzéseivel. Innen fokozatosan emelkedik, továbbra is a gerincet követve, végül az Istenszéke déli kapujához közeledve a kaptató egyre meredekebbé válik s a mindvégig erdőben vezető ösvényen elér az információs táblához. (Sajnos társadalmunk egy részében az egymás iránti tolerancia szinte teljesen hiányzik s mivel ez az Istenszéke legismertebb és leggyakrabban használt útvonala, ez a tájékoztató tábla van leginkább kitéve a rongálásnak.)
A kék sávos ösvény átvág a plató déli részének erdején és kivezet a forrás körüli tisztásra, ahonnan balra térve feljutunk az Istenszéke leglátogatottabb, nyugati szikláihoz. A függőlegesen tornyosuló andezit kőtömbökről kitűnő kilátásunk nyílik a messze alattunk elterülő Maros-völgyére, Szászrégen vidékére, sőt tiszta időben akár Marosvásárhelyre is, ezen kívül szinte a lábunk alatt terülnek el a Kelemen-havasok Bisztra patakot övező gerincei, valamint áttekinthetünk a szemben magasló Görgényi-havasok nyugati részére, melyből hegyes alakjával kitűnik a Szászpad-tető.
A nyugati szikláktól a kék sávjelzés átvág az Istenszékén, hogy tovább folytatódjon a Középső-mező felé, de egy bő száz méter után találkozik a Bisztra völgyéből feljövő Hidas-pataki út kék pont jelzéseivel. Ha nem óhajtunk a gerincúton továbbmenni, választhatjuk ezt a visszautat is.
Nemrég kijelöltek egy piros pontjelzéses körutat, amely az Istenszéke déli kapujától vezet a kék sáv mentén a forrás tisztásának sarkáig. Onnan jobbra kanyarodik, és hamarosan kijut a keleti sziklákhoz, melyektől ismét jobbra fordulva átvág az erdőn, s visszatér a tájékoztató táblához. A keleti szikláktól a Maros-szorosát meghatározó Görgényi- és Kelemen-havasok hosszan elnyúló gerinceiben gyönyörködhetünk fel egészen ezek távoli főgerincéig.


2. Utas-pataki út: kék háromszög jelzés, az Utas-patak menti rövid utcától jól követhető.
Ez az útvonal – ahogy a Hidas-patak menti is – Dédabisztra központjából indul ki a hatalmas ortodox templom mellett betérő Bisztra patak menti út elágazásától. Néhány kilométeren keresztül házak közt vezet az aszfaltos út (Bisztrapataka falurész), amíg elér a pisztrángtenyészetig. Ezzel szemben megtaláljuk az Utas-patak torkolatát és a patak mentén benyúló rövid utcán indulunk el. A házakat elhagyva lombhullató erdőben követjük a kék háromszög jelzéseket, melyek az egyre szűkülő és meredekebbé váló patakvölgyön vezetnek felfelé, amíg pár kilométer után az Istenszéke-nyeregbe érve csatlakozunk a gerincen vezető kék sáv jelzéssel ellátott ösvénybe.
A nyeregből a gerincúton folytathatjuk túránkat, balra térve fel az Istenszékére a kék sáv mentén, vagy jobbra vissza az ösvényen Dédabisztrára.


3. Hidas-pataki út: kék pont jelzés, az ösvény a Bisztra patak völgyi útból való leágazástól követhető.
Az útvonal első szakasza azonos az Utas-pataki útéval, viszont a pisztrángtenyészettől tovább kell haladni a Bisztra völgyén. Amikor kiérünk Bisztrapataka házai közül, s mielőtt a balra elágazó Donkó-patak menti úthoz érnénk, egy jobboldalt álló régi romos faépület mellett térünk rá az ösvényre. A hangulatos erdei ösvény a Hidas-patak bal oldalán, de mindvégig bizonyos távolságra tőle, északkelet felé vezet, keresztezve a beleömlő mellékpatakokat. A Hidas-patak forrásvidékéhez közeledve a jelzések átvezetnek a patak jobb partjára, majd a patakot nemsokára elhagyva rendkívül meredeken kapaszkodunk ki az Istenszéke platójára a nyugati szikláktól északra.
Fent találkozunk az Istenszékén észak-dél irányban áthaladó kék sáv jelzéssel, melyeken jobbra (délre) fordulva rövidesen eljuthatunk a sziklákig, és amelyet választhatjuk visszaútként is a Dédabisztrára vezető gerincen.

 


 

Déda Bisztra közeléből, az országútat elhagyva a látogatók 4 jelzett túraösvényen juthatnak fel a természetvédelmi területre:

1. a déda-bisztrai gerincösvényen (kék sáv turistajelzést követve)

2. a Bisztra-patak völgyéből az Utas-patak mentén (kék háromszög turistajelzést követve)

3. a Bisztra-patak völgyéből a Hidas-patak mentén (kék pont turistajelzést követve)

4. a Nagy-Galonya patak mentén (kék pont turistajelzést követve)