előzmények

Istenszéke Természetvédelmi Terület az 5/2000-es számu törvény alapján volt létrehozva és szerves része a ROSCI0019 Kelemen-Görgényi Natura 2000-es természetvédelmi területnek.

Közösségi Érdekeltségü Természetvédelmi Területként van nyilvántartva a 462/2001-es törvény alapján és a Természetvédelmi Világszövetség (International Union for Conservation of Nature) osztályozása szerint a IV. kategóriába tartozik (categ. IV - IUCN).

2013 06090025 k