látogatási szabályzat

1. Az Istenszéke Természetvédelmi Területen megengedett a látogatás és a turizmussal kapcsolatos egyébb tevékenységek, amennyiben ezek a látogatási szabályzat betartásával történnek.
2. A természetvédelmi területen tilos mindenféle motorizált jármű használata. Kivételt képeznek a védnökség tagjai, az erdészek és az államhatalmi szervek (rendőrség, polgári védelem, környezetvédelmi hatóság) amennyiben szolgálati célból teszik.
3. A természetvédelmi területen csak a kék sávval és a kék ponttal jelzett turistautakon szabad közlekedni, és be kell tartani az esetleges korlátozásokat.
4. Tilos az ismertető táblák, jelzőtáblák, oszlopok és jelzések megrongálása vagy tönkretétele.
5. A park területén tilos a motoros járművek használata és az ezekkel történő sporttevékenységek.
6. Tilos a sziklák és a fák bárminemű megjelölése festékkel vagy szúró-vágó eszközökkel.
7. Tilos a növények, fák, facsemeték vagy hajtások kitépése és tilos a más személyek által kitépett vagy letépett növények eltulajdonítása.
8. Az Istenszéke Természetvédelmi Területen való sátrazás csak az erre kijelölt helyen megengedett.
9. Tilos a sátrak körül árkot ásni vagy bármilyen növényt (fenyőág, páfrány, moha) begyűjteni és a sátrak alá tenni.
10. Tüzet gyújtani csak az erre a célra kialakított és kijelölt helyeken szabad. Erre a célra csak a látogatók által hozott vagy a park védnökei által biztosított fát szabad használni. Primusz használata megengedett a tűzgyújtásra kijelölt helyeken.
11. Tilos bármilyen fa kivágása tűz céljára.
12. A védett területen tilos bármilyen verseny és csoportos rendezvény szervezése, továbbá a táborozás a parkőrség beleegyezése nélkül.
13. Tilos bármilyen szemetet vagy hulladékot a park területén hagyni.
14. A turisták kötelesek minden általuk felhozot szemetet elszállítani a park területéről. Ezeket le kell vinni a településekre, ahol az erre a célra kijelölt helyeken lehet lerakni.
15. Tilos a növényzetet vágással, felgyújtással vagy bármilyen más módon megkárosítani.
16. A védett területen tilos bármilyen célból kárt tenni a növényzetben, továbbá tilos az állatok, növények és bármilyen természetes anyagok begyűjtése (gomba, erdei gyümölcs, kő, stb.).
17. A természetvédelmi területen tilos bármilyen módszerrel és eszközzel zajt kelteni (kiabálni, petárdázni, audió eszközöket használni, stb.).
18. Tilos a forrás, a csermely és a tócsák vegyszerekkel való szennyezése (beleértve a mosó- és tisztítószereket, olajat, szappant, stb.).