állatvilág

Az állat latin neve Az állat magyar neve Vörös lista kategória Védettségi   fok
ROVAROK *    
Dermoptere: Forficula auricularia közönséges fülbemászó      
Chilopode: Lithobius forficatus / barna százlábú      
Coleoptere: * *    
Ips typographus betűző szú      
Calosoma sycophanta aranyos bábrabló      
Carabus coriaceus bőrfutrinka      
Cerambyx scopolii kis hőscincér      
Coccinella septempunctata hétpettyes katicabogár      
Geotrupes stercorosus trágya bogár      
Gryllus campestris mezei tücsök      
Leptophyes albovittata közönséges virágszöcske      
Isophya pyrenea erdei tarsza      
Tettigonia caudata farkos lombszöcske      
* PUHATESTÜEK *    
Helix pomatia (în zonele mai joase) éti csiga LC   k.é.v.
Limax sp. meztelencsiga LC    
Viviparus viviparus elevenszülő csiga LC    
* KÉTÉLTÜEK és HÜLLŐK *    
Rana temporaria gyepi béka LC   n.é.sz.v.
Bombina variegata sárgahasu unka LC t.t.sz. k.é.sz.v.
Salamandra salamandra foltos szalamandra LC   n.é.sz.v.
Vipera berus (şi melanistice) keresztes vipera LC   n.é.sz.v.
* KIS EMLŐSÖK *    
Chiroptera denevér fajok LC    
Myodes (Clethrionomys) glareolus vöröshátu erdeipocok LC    
Sciurus vulgaris európai mókus LC   n.é.v.
Martes martes nyuszt LC   k.é.v.
* NAGY EMLŐSÖK *    
Ursus arctos barna Medve LC t.t.sz. k.é.sz.v.
Canis lupus szürke farkas LC t.t.sz. k.é.sz.v.
Lynx lynx vânând ierunci (Tetrastes bonasia) eurázsiai hiúz LC t.t.sz. k.é.sz.v.
Felis sylvestris európai vadmacska LC    
Cervus elaphus gímszarvas LC   n.é.v.
Sus scrofa L. vaddisznó LC    
Capreolus capreolus L. európai őz LC   n.é.v.
Vulpes vulpes vörös róka LC   n.é.v.
Lepus europaeus mezei nyúl LC   n.é.v.
Ciconiiformes – Ciconiidae: MADARAK *    
Ciconia nigra fekete gólya LC t.t.sz.  
Falconiformes – Accipitridae: * *    
Aquila chrysaetos szirti sas LC t.t.sz.  
Aquila pomarina békászó sas LC t.t.sz.  
Hieraaetus pennatus törpesas LC t.t.sz.  
Circaetus gallicus kígyászöljv LC t.t.sz.  
Buteo buteo egerészőölyv LC    
Pernis apivorus darázsölyv LC t.t.sz.  
Accipiter gentilis héja LC    
Accipiter nisus karvaly LC    
Falconidae: * *    
Falco peregrinus vándorsólyom LC t.t.sz.  
Falco subbuteo kabasólyom LC   n.é.sz.v.
Falco tinnunculus vörös vércse LC   n.é.sz.v.
Galliformes – Tetraonidae: * *    
Tetrao urogallus siketfajd LC t.t.sz.  
Tetrastes bonasia császármadár      
Columbiformes – Columbidae: * *    
Columba palumbus örvös galamb LC    
Cuculiformes – Cuculidae: * *    
Cuculus canorus kakukk LC    
Strigiformes – Strigidae: * *    
Glaucidium passerinum európai törpekuvik LC t.t.sz.  
Aegolius funereus gatyáskuvik LC t.t.sz.  
Strix uralensis uráli bagoly LC    
Strix aluco macskabagoly LC    
Caprimulgiformes – Caprimulgidae: * *    
Caprimulgus europaeus európai lappantyu LC t.t.sz.  
Apodiformes – Apodidae: * *    
Apus apus sarlós fecske LC    
Coraciiformes – Alcedinidae: * *    
Alcedo atthis jégmadár LC t.t.sz.  
Piciformes – Picidae: * *    
Picus canus hamvas küllő LC t.t.sz.  
Dendrocopos major nagy fakopáncs LC    
Denrocopos leucotos fehérhátú fakopáncs LC    
Picoides tridactylus háromujjú hőcsik LC t.t.sz.  
Dryocopus martius fekete harkály LC t.t.sz.  
Alaudidae: * *    
Lullula arborea erdei pacsirta LC t.t.sz.  
Hirundinidae: * *    
Hirundo rustica füsti fecske LC    
Delichon urbica molnárfecske LC    
Motacillidae: * *    
Anthus trivialis erdei pityer LC    
Anthus spinoletta havasi pityer LC    
Motacilla cinerea hegyi billegető LC    
Motacilla alba barázdabillegető LC    
Corvidae: * *    
Nucifraga caryocatactes fenyőszajkó LC   n.é.sz.v.
Garullus glandarius szajkó LC    
Corvus corax holló LC   n.é.sz.v.
Cinclidae: * *    
Cinclus cinclus vizirigó LC   n.é.sz.v.
Troglidytidae: * *    
Troglodytes troglodytes ökörszem LC    
Prunellidae: * *    
Prunella collaris havasi szürkebegy LC    
Prunella modularis erdei szürkebegy LC    
Sylviidae: * *    
Hippolais icterina kerti geze LC    
Sylvia atricapilla barátposzáta LC    
Sylvia curruca kis poszáta LC    
Sylvia communis mezei poszáta LC    
Phylloscopus trochilus fitiszfűzike LC    
Phylloscopus collybita csilpcsalp fűzike LC    
Phylloscopus sibilatrix sisegő fűzike LC    
Regulidae: * *    
Regulus regulus sárgafejü királyka LC    
Regulus ignicapilla tüzesfejü királyka LC    
Muscicapidae: * *    
Ficedula hypoleuca kormos légykapó LC    
Ficedula albicollis örvös légykapó LC t.t.sz.  
Ficedula parva kis légykapó LC t.t.sz.  
Muscicapa striata szürke légykapó LC   n.é.sz.v.
Turdidae: * *    
Oenanthe oenanthe hantmadár LC    
Saxicola rubetra rozsdás csuk LC    
Monticola saxatilis kövirigó LC   n.é.sz.v.
Phoenicurus phoenicurus kerti rozsdafarku LC    
Phoenicurus ochruros házi rozsdafarku LC    
Erithacus rubecula vörösbegy LC   n.é.sz.v.
Luscinia luscinia nagy fülemüle LC    
Turdus torquatus örvös rigó LC    
Turdus merula fekete rigó LC    
Turdus philomelos énekes rigó LC    
Turdus viscivorus léprigó LC    
Paridae: * *    
Parus montanus kormosfejü cinege LC    
Parus cristatus búbos cinege LC    
Parus ater fenyves cinege LC    
Parus major széncinege LC    
Sittidae: * *    
Sitta europaea csuszka LC   n.é.sz.v.
Certhidae: * *    
Certhia familiaris hegyi fakúsz LC    
Ploceidae: * *    
Passer domesticus házi veréb LC    
Passer montanus mezei veréb LC    
Fringilidae: * *    
Fringilla coelebs erdei pinty LC    
Pyrrhula pyrrhula süvöltő LC    
Coccothraustes coccothraustes meggyvágó LC   n.é.sz.v.
Carduelis spinus csíz LC    
Loxia curvirostra keresztcsőrű LC    
         
Rövidítések jelentése:        
t.t.sz. - a faj megvédésére természetvédelmi terület kijelölése szükséges        
n.é.sz.v. - nemzeti érdekeltségű, szigorúan védett faj      
n.é.v. - nemzeti érdekeltségü, védett faj        
k.é.sz.v. - közösségi érdekeltségű, szigurúan védett faj      
k.é.v. - közösségi érdekeltségű védett faj