fauna

Fauna Scaunului corespunde în general cu fauna munţilor Călimani, prezentând doar anumite deosebiri datorate poziţiei sale, substratului stâncos, altitudinii, etc.
Nevertebratele sunt reprezentate în special de clasa Insecte : dintre Dermoptere Forficula auricularia , chilopode : Lithobius forficatus, coleoptere : Ips typographus ( este chiar răspândit pe platou , afectând arborii – atacuri de ipide , Calosoma sycophanta , Carabus coriaceus , Cerambyx scopolii , Coccinella septempunctata , Geotrupes stercorosus ( gândacul de bălegar – foarte răspândit în pădurile de foioase şi de amestec). În zonele deschise ( luminişurile însorite) au mai fost observate Gryllus campestris , Leptophyes albovittata , Isophya pyrenea , Tettigonia caudata , etc. Moluştele au reprezentanţi puţini : am observat exemplare de Helix pomatia –în zonele mai joase , Limax sp. şi Viviparus viviparus.
Dintre vertebrate - amfibienii şi reptilele prezintă specii ca: Salamandra salamandra, Rana temporaria, Bombina variegata şi Vipera berus berus. În urma deplasărilor noastre am observat în mai multe cazuri exemplare de vipere ( chiar şi exemplare melanistice).

                         salamandra salamandra Salamandra salamandra


Avifauna este bogată. În urma cercetărilor îndelungate a colegilor de la Grupul Milvus, în zona Scaunului s-au identificat 80 de specii de păsări: răpitoare de zi şi de noapte, paseriforme, etc. Sunt specii care au trecut în pasaj, altele cuibăritoare, observate ( aflate acolo) accidental, specii la care cuibăritul este incert.
Au fost observate şi 6 specii rare, dintre care 1 observată în pasaj: Hippolais icterina (frunzăriţa galbenă), alte 3 sp. fiind cuibăritoare :
Alcedo athis (pescăruş albastru - pe lângă pâraiele din zona Scaunului)
Glaucidium passeorum (ciuvica)
Aegolius funereus (minuniţa),

                                           Aegolius funereus Aegolius funereus

2 specii observate accidental: Passer domesticus ( vrabie de casă) şi Passer montana ( vrabie de câmp).Majoritatea speciilor observate aparţin ord. Passeriformes, dar găsim şi Falconiforme, Galliforme, Piciforme, Strigiforme, etc :
Ciconiiformes – Ciconiidae:
-Barza neagră (Ciconia nigra ) Ac
Falconiformes – Accipitridae:
-Acvila de munte ( Aquila chrysaetos ) Ac
-Acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina ) Ac
-Acvila mică ( Hieraaetus pennatus ) Ac
-Şerpar (Circaetus gallicus ) Ac
-Şorecar comun (Buteo buteo ) C
-Viespar ( Pernis apivorus ) C
-Uliu porumbar (Accipiter gentilis ) C
-Uliu păsărar (Accipiter nisus ) C
Falconidae:
-Şoim călător (Falco peregrinus ) Ac
-Şoimul rândunelelor ( Falco subbuteo) C
-Vânturel roşu ( Falco tinnunculus ) C
Galliformes – Tetraonidae:
-Cocoş de munte (Tetrao urogallus ) C
-Ierunca ( Tetrastes bonasia ) C
Columbiformes – Columbidae:
-Porumbel gulerat (Columba palumbus ) C
Cuculiformes – Cuculidae:
-Cuc (Cuculus canorus ) C
Strigiformes – Strigidae:
-Ciuvica (Glaucidium passeorum ) C,R
-Minuniţa ( Aegolius funereus ) C,R
-Huhurez mare (Strix uralensis ) C
-Huhurez mic (Strix aluco ) C
Caprimulgiformes – Caprimulgidae:
-Caprimulg (Caprimulgus europaeus ) C
Apodiformes – Apodidae:
-Drepnea neagră (Apus apus ) P
Coraciiformes – Alcedinidae:
-Pescăruş albastru (Alcedo atthis ) C,R
Piciformes – Picidae:
-Ghionoaie sură ( Picus canus ) C
-Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major ) C
-Ciocănitoarea cu spate alb ( Denrocopos leucotos ) C
-Ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus ) C
-Ciocănitoare neagră (Dryocous martius) C
Alaudidae:
-Ciocârlie de pădure ( Lululla arborea ) C
Hirundinidae
-Rândunica ( Hirundo rustica ) P
-Lăstun de casă ( Delichon urbica) P
Motacillidae
-Fâsă de pădure (Anthus triviallis ) C
-Fâsă de munte ( Anthus spinoletta) C
-Codobatură de munte ( Motacilla cinerea ) C
-Codobatură albă (Motocilla alba ) C
Corvidae
-Alunar ( Nucifraga caryocatactes) C
-Gaiţa (Garullus glandarius ) C
-Corb ( Corvux corax ) C
Cinclidae:
-Pescărel negru (Cinclus cinclus ) C
Troglidytidae:
-Ochiul boului (Troglodytes troglodytes ) C
Prunellidae:
-Brumăriţă de stâncă ( Prunella cornallis ) C?
-Brumăriţă de pădure (Prunella modularis ) C
Sylviidae:
-Frunzăriţa galbenă (Hippolais icterina ) P,R
-Silvie cu cap negru ( Sylvia atricapilla) C,P
-Silvie mică ( Sylvia curruca ) C?P
-Silvie de câmp (Sylvia communis ) P
-Pitulice fluierătoare ( Phylloscopus trochillus ) P
-Pitulice mică ( Phylloscopus collybita ) C
-Pitulice fluierătoare ( Phylloscopus sibilatrix ) C
Regulidae:
-Auşel cu cap galben (Regulus regulus) C
-Auşel sprincenat (Regulus ignicapillus) C
Muscicapidae:
-Muscar negru (Ficedula hypoleuca) C? P
-Muscar gulerat (Ficedula albicolis) C
-Muscar mic ( Ficedula parva ) C
-Muscar sur ( Muscicapa striata ) P
Turdidae:
-Pietrar sur ( Oenanthe oenanthe ) C, P
-Mărăcinar mare ( Saxicola rubetra) C
-Mierlă de piatră (Monticola saxatilis) C?
-Codroş de pădure (Phoenicurus phoenicurus) C,P
-Codroş de munte (Phoenicurus ochruros) C,P
-Măcăleandru (Erithacus rubecola) C
-Privighetoare de zăvoi (Luscinia luscinia) P
-Mierla gulerată (Turdus torquatus) C
-Mierlă (Turdus merula) C
-Sturz cântător ( Turdus philomelos ) C
-Sturz de vâsc (Turdus viscivorus ) C
Paridae:
-Piţigoi de munte ( Parus montanus ) C
-Piţigoi moţat ( Parus cristatus ) C
-Piţigoi de brădet ( Parus ater ) C
-Piţigoi mare ( Parus major ) C
Sittidae:
-Ţiclean ( Sitta europaea ) C
Certhidae:
-Cojoaică de pădure (Certhia familiaris ) C
Ploceidae:
-Vrabie de casă (Passer domesticus ) R
-Vrabie de câmp ( Passer montanus ) R
Fringilidae:
-Cinteză (Fringilla coelebs ) C
-Mugurar ( Pyrrhula pyrrhula ) C
-Botgros (Coccothraostes coccothraostes ) Ac
-Scaţiu ( Carduelis spinus ) C?
-Forfecuţa (Loxia curvirostra ) C

Legendă:

Ac=accidental P =pasaj
? =cuibarit incert R = rar
C =clocitoare

Dintre mamiferele mici întâlnim mai multe specii de lilieci, rozătoare ca Myodes (Clethrionomys) glareolus (şoarecele scurmător), Sciurus vulgaris ( veveriţa), carnivore mici ca jderul (Martes martes), etc.
Dintre mamiferele mari amintim:
Ursul este observat destul de des şi pe platou, acolo găsind hrană din belşug: afinele alcătuind un covor vegetal compact pe solul acid sub picioarele molizilor. Se poate întâlni chiar şi în sezonul turistic (noaptea), putand fi obişnuit cu prezenţa oamenilor. Pe platou – o altă sursă de hrană o pot constitui şi resturile de mâncare abandonate de turişti. Putem întâlni ursul şi în zonele mai joase, nu numai în etajele înalte ci şi pe poteca turistică se pot observa urmele şi excremente şi la altitudinea de aprox. 600 m.

                         Ursus arctos 2 Ursus arctos


Lupul (Canis lupus) iarna în această zonă se poate observa destul de des aceste animale – şi din acest considerent fiind indicat declararea zonei ca rezervaţie.
Râsul (Lynx lynx) trece accidental în zonă – în perioada când turismul nu perturbă zona – vânând ierunci (Tetrastes bonasia) şi pisici sălbatice (Felis sylvestris ).
Cerbul carpatin (Cervus elaphus) în general trăieşte în zona fagului, dar pătrunde şi în zona molidului. În anul 2000 am observat urme de cerb pe platou, în zona izvorului (urmele indică prezenţa acestor animale în periada septembrie- octombrie, în timpul boncănitului. Pe platou se pot găsi urme în luna octombrie, când turiştii nu mai frecventează locul).
Mistreţul( Sus scrofa L.) în zona Scaunului în pădurile de amestec şi de fag putem întâlni des umblând după hrană. Urmele lor – cele mai numeroase erau în părţile mai joase – şi pe lângă poteca turistică existând curmăturile lor.
Căpriorul (Capreolus capreolus L.) pătrunde şi în masivele pure de molid, astfel îl putem întălni şi pe platou.
Mai putem întâlni în această arie vulpea (Vulpes vulpes), iepurele (Lepus europeus) – în părţile mai joase şi deschise şi pisica sălbatică (Felis sylvestris)