obiective

- Conservarea diversităţii biologice şi a elementelor de peisaj din rezervaţia naturală Scaunul Domnului

- Promovarea activităţilor durabile şi reducerea impactului antropic asupra valorilor naturale din rezervaţie

- Promovarea activităţilor de educaţie şi conştientizare

- Promovarea cercetării ştiinţifice în rezervaţia naturală Scaunul Domnului