flora

În apropierea platoului predomină pădurile de amestec: fag şi molid – la altitudini de până la 1000 m, iar pe platou molidul (Picea abies). În pădurile de amestec pe lângă fag (Fagus sylvatica ) întâlnim şi exemplare de arţar de munte (Acer pseudoplatanus), mesteacăn (Betula), Sorbus, etc.
In zona se pot identifica peste 45 de specii de plante vulnerabile sau de inters natural :
Alchemilla vulgaris
Achillea millefolium
Anaphalis margaritacea (L) adv.
Campanula kladniana var. degeniana
Campanula kladniana subsp. Polymorpha
Chenopodium Bonus-Henriens
Campanula rotundifolia subsp. polimorfa
Cirsium waldsteinii Rouy

Crocus vernus
Dianthus tenuifolius

   Dianthus Tenuifolis 2k Dianthus tenuifolius
Gymnadenia conopsea
Hieracium aurantianum var. carpathicola
Hieracium bifidum var. stenolepis
Hypericum perforatum
Leontodon hispidus subsp. Danubialis
Lilium martagon
Oxalis acetosella
Phyteuma vagneri
Potentilla aurea
Prunella vulgaris
Plantago maior
Poa palustris
Pteridium aqvilinum
Ranunculus carpaticus - pe Zapodia cu pod şi pe platou
Rorippa pyrenaica
Rubus chlorostylus
Rubus hirtus var. grandiflorus
Rubus rivularis var. incultus în zona Dedabistra
Rubus rivularis var. obovatus
Rumex arifolius All
Rumex acetosella
Sagina apetala subsp. Apetala Ard.
Scleranthus annuus
Sorbus aucuparia
Trifolium album
Thymus praecox
Urtica dioica
Veronica verna
Viola montana
Viola odorata
Veronica fruticans
Veratrum sp.
Valeriana tripteris
Veronica montana
Veronica officinalis
dintre care Dianthus tenuifolius este specie endemică.

   Lilium martagon k  Lilium martagon

În urma cercetărilor şi a datelor d-nei dr. Höhn Mária se pot descrie următoarele asociaţii fitocenologice:
Aegopodio-Alnetum Kárpáti et Jurko 1961
Telekio-Alnetum incanae Coldea 1990
Melampyro bihariensi-carpinetum Soo 1964
Symphyto (cordato-)-Fagetum Vida 1959
Pulmonario (rubrae)-Abieti-Fagetum soo 1964
Leucanthemo (waldsteinii)-Piceo-Fagetum Soo 1964
Hieracio-piceetum Pawl. et Br.- Bl. 1939
Senecioni-Chamaenerietum Tx. 1937
Rubetum idaei Pfeiff. 1936
Telekio- Petasitetum hybridii ( Morariu 1967 ) Resm. Et Ratiu 1974
Agrosti-Festucetum rupicolae Csűrös et. Kápt- 1964
Festuco rubrae- Agrostietum capillaris Csűrös et. Kápt. 1961
Agrosti- Festucetum rubrae montanum Csűrös et. Resm. 1960
Agrostio- Deschampsietum Ujv.1947
Nardetum strictae montanum Sillinger 1933
Nardetum strictae subalpinum Krajina 1933s