înființare

Societatea Carpatină Ardeleană este o asociaţie non-profit, neguvernamentală, fondată în 1891 cu scopul promovării tuturor formelor de turism şi cu scopul cunoaşterii şi protejării frumuseţiilor naturii.
După o pauză de o jumătate de secol din perioada comunistă, SCA a fost reînfiinţată în 1991 prin reînfiinţarea a 18 filiale din toată ţara.

Societatea Carpatină Ardeleană Tg. Mureş a fost reînfiinţată în 1991 de un grup entuziast de iubitori ai naturii cu scopul promovării turismului ecologic şi cu scopul protejării mediului natural.
În anul 2002 membrii Filialei din Tg.Mureş a SCA au înscris filiala la judecătoria Tg.Mureş ca organizaţie cu personalitate juridică proprie.
Activitatea se axează în principal pe organizare de drumeţii, excursii, tabere de vară şi tabere de schi, programe pentru tineret, activităţi şi programe pentru protejarea mediului şi a frumuseţiilor naturii, intreţinere de trasee turistice, organizare expoziţii fotografice cu tema frumuseţiilor naturii, prelegeri despre natură şi mediu, expoziţii pe teme turistice etc.
Societatea Carpatină Ardeleană Filiala Tg.Mureş are în prezent cca.80 de membrii voluntari legitimaţi, pe lângă care participă regulat la activităţile organizate cca. 20 de membrii voluntari simpatizanţi.

                                                         EKE-Mvh logo

În perioada 2003-2012 Societatea Carpatină Ardeleană Filiala Tg.Mureş a intreprins diferite acţiuni cu scopul promovării şi conservării ariei protejate Scaunul Domnului:
- am organizat anual cel puţin o dată acţiuni de salubrizare a Rezervaţiei Naturale Scaunul Domnului şi a traseelor turistice care urcă dinspre Valea Bistrei, Valea Găloaiei şi pe creasta dinspre Deda-Bistra.
- am adunat şi am transportat la vale în locuri amenajate anual între 400 şi 700 lirii de gunoi lăsat de turişti şi de muncitori forestieri în urma lor

                                   2011 07090062 k Acţiunea de salubrizare din anul 2011
- în vederea atragerii atenţiei vizitatorilor, am amplasat 3 panouri lângă traseele turistice, la principalele intrări în rezervaţie
- am amplasat 2 indicatoare de avertizare la principalele locuri de campare în vederea atenţionării vizitatorilor pentru a nu lăsa în urmă gunoi şi resturi menajere
- am reînnoit marcajele turistice dinspre Valea Bistrei în colaborare cu Serviciul Salvamont Mureş
- am organizat anual 3-4 drumeţii în scopul promovării turismului ecologic în zonă şi în vederea ridicării nivelului de acceptare a rezervaţiei naturale

În perioada 2012 - 2017 în urma încheiării Convenţiei de custodie nr. 1204 cu S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. ca autoritate responsabilă, responsabilitatea administrării a revenit asociaţiei Societatea Carpatină Ardeleană Filiala Tîrgu Mureş în calitate de custode. În acest scop Custodele elaborează Planul de Management  prin care se realizează gospodărirea unitară şi integrată a ariei naturale protejate, organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul ariei protejate, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale Rezervaţiei în conformitate cu statutul de rezervaţie naturală şi obiectivul protecţiei florei şi faunei sălbatice  stabilite prin OUG 57/2007.

Începând din anul 2017 până în prezent membrii asociaţiei continuă în mod voluntar supravegherea permanentă a activităților de turism pe aria protejată în zilele de sâmbătă şi duminică în perioada de vegetaţie, între luniile aprilie şi octombrie. Rangerii voluntari al asociaţiei veghează pentru respectarea regulamentului Rezervaţiei naturale Scaunului Domnului precum şi pentru respectarea legiilor cu privire la protecția ariilor naturale protejate de către toţi vizitatorii rezervației naturale.