reguli de vizitare

1. În Rezervaţia Naturală Scaunul Domnului (RNSD) sunt permise activităţi de turism, de educaţie şi ştiinţifice cu respectarea regulilor de vizitare
2. Este interzis accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul Rezervaţiei. Excepţiile pot fi: personalul custodelui, personalul silvic şi al celorlalte organe ale statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, protecţia civilă, autorităţi de mediu), în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii (patrulări/controale).
3.Vizitarea Rezervaţiei Naturale Scaunul Domnului se face numai pe traseele turistice marcate cu semnele turistice specifice banda albastră, triunghiul albastru şi punctul albastru, cu respectarea eventualelor restricţii.
4. Este strict interzis distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj.
5. Pe suprafaţa parcului este interzis accesul cu mijloace motorizate sau practicarea de sporturi cu acestea.
6. Este strict interzis aplicarea inscripţiilor de orice fel cu vopsea sau cu unelte tăietoare pe stânci sau arbori
7. Este interzis tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a plantelor, arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau tăiaţi de către alte persoane.
8. Camparea turiştilor pe teritoriul Rezervaţiei Naturale Scaunul Domnului este permisă numai în locul special amenajat şi semnalizat corespunzător.
9. Săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală (cetină, ferigi, muşchi, etc.) sub corturi este strict interzisă.
10. Aprinderea focului este permisă doar în locurile special amenajate şi semnalate în perimetrele permise, cu lemn de foc adus de către vizitatori, asigurat de administratori sau utilizând primusul. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor.
11. Este strict interzis defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
12. Este interzisă organizarea de competiţii şi manifestări de grup de orice fel, cursuri care presupun accesul pe teren în zona ariei naturale protejate şi tabere fără acordul Custodelui Rezervaţiei.
13. Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Rezervaţiei.
14. Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe parcursul vizitării Rezervaţiei. Deşeurile vor fi evacuate doar în locuri special amenajate pentru colectare.
15. Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetaţiei naturale.
16. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în orice scop, a plantelor, animalelor şi a oricăror eşantioane de origine naturală (ciuperci, fructe de pădure, etc.) din Rezervaţie.
17. Perturbarea liniştii în Rezervaţie prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio etc.) este strict interzisă.
18. Este interzis poluarea izvorului şi a bălţilor cu substanţe chimice (detergenţi, ulei, săpun etc.).