localizare, suprafață

Localizare şi limitele HG 2151/2005

Localizare: Judeţul Mureş, comuna Deda, pe creasta dintre pârâurile Bistra şi Găloaia Mica
Limita nordică: începe de la borna silvică 174 şi urmăreşte spre NE, limitele din aval a subparcelelor 84B, 85B, U.P. II. Bistra, până la cota 1394,0 m; în continuare limita coteşte spre nord-est până la borna silvică 171.
Limita estică: de la borna silvică 171 limita urmăreşte spre sud linia de creastă secundară până la cea de a doua cotă de 1394,0 m şi coboară până la borna silvică 40. Din acest punct limita traversează spre sud partea superioară a u.a. 21, 20, 19 la o distanţă de 100 m de baza formaţiunilor stâncoase ale Scaunului, ajungând până la borna silvică 36.
Limita sudică: de la borna silvică 36, limita rezervaţie urmăreşte limita fondului forestier spre vest, pe la baza stâncilor, până la borna silvică 207 şi traversează pe la nord partea superioară a parcelei 109, până la borna silvică 209, U.P. II Bistra.
Limita vestică: de la borna silvică 209 limita continuă spre nord-vest pe limita din aval a subparcelei 108D, iar în continuare spre nord pe limitele din aval a subparcelelor 102B, 96B, 85D, 84B până la borna silvică 174.

Suprafaţa totală: 50 ha

Descrierea suprafeţei:
Rezervaţia naturală Scaunul Domnului cuprinde parcelele şi subparcelele %19-21 din UP III. Gălăoaia, ocolul silvic Răstoliţa şi % 84, 85, 96, 102, 108, 109 din UP II Bistra, Ocolul Silvic particular Dedeanca, precum şi enclavele din interiorul acestor grupuri de parcele, conform amenajamentul silvic întocmit în anul 2000 şi harta silvică ce face parte integrantă din acest amenajament.