localizare, suprafață

Limita nordică: începe la 100 m în aval de la baza stânciilor nord-vestice şi urmăreşte spre NE, limitele din aval a subparcelelor 85B, 84B, UP II Bistra (linie roşie verticală pe arbori), până la întâlnirea crestei secundare; în continuare limita coteşte spre sud-est pe creasta secundară (pe limita parcelelor 84B şi 83I) până la borna silvică 171, din U.P.II Bistra-Stegea.

Limita estică: de la borna silvică 171 din U.P.II urmăreşte spre SV linia de creastă până la borna silvica 39 din U.P.III, coteşte spre SE şi coboară uşor până la borna silvică 40 din U.P.III. Din acest punct limita coboară uşor spre SE 150 m şi coteşte spre sud pe marginea platoului 450 m, până la curba de nivel de 1370 m. În continuare coboară abrupt spre SE până la curba de nivel 1300 m, aflată la o distanţă de 100 m în aval de la baza formaţiunilor stâncoase estice ale rezervaţiei (intersectează limita de jos a ua.19B) până la baza sudică a stâncilor estice (vezi shape file).

Limita sudică: Începe spre SV pe curba de nivel 1300 până la creasta principală între bazinele Gălăoaia Mica şi Bistra (poarta sudică a rezervaţiei). În continuare, limita urmăreşte spre NV curba de nivel 1300, la 100 m de la baza stâncilor sudice (vezi shape file).

Limita vestică: limita continuă spre NV, pe curba de nivel 1300 şi pe limitele din aval a subparcelelor 102B şi 96B, la 100 m în aval de la baza stânciilor vestice, apoi sub stâncile nord-vestice.


Descrierea suprafeţei:

Rezervaţia naturală Scaunul Domnului cuprinde parcelele şi subparcelele 18, 19, 20, 21 din UP III. Gălăoaia, ocolul silvic Răstoliţa şi 84, 85, 96, 102, 109 din UP II Bistra, Ocolul Silvic particular Vătava, precum şi enclavele din interiorul acestor grupuri de parcele, conform amenajamentul silvic întocmit în anul 2000 şi harta silvică ce face parte integrantă din acest amenajament.


Suprafaţa totală: 85 ha