înființarea rezervației

Rezervaţia Naturală Scaunul Domnului a fost înfiinţată prin Legea 5/2000 şi este parte integrantă a Sitului Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu. Este considerată arie naturală protejată de interes comunitar, fiind încadrată, conform Legii 462/2001, în categoria rezervaţii naturale, corespunzătoare categoriei a IV-a IUCN (International Union for Conservation of Nature).

 2013 06090025 k